De Corsendonkcursus biedt een intensief programma waarin gedurende de ochtenden theoretische achtergrond van wetenschappelijk onderzoek in de klinische psychiatrie wordt onderwezen, door verschillende experts in het veld. De thema’s beslaan onderzoeksmethoden, een introductie in statistiek, een update in toepassingen van onderzoek (bijv. recente relevante bevindingen in biologisch onderzoek in de psychiatrie) en ethische dilemma’s in wetenschappelijk onderzoek. In de middag worden verschillende onderzoeksprotocollen uitgewerkt.  Gedurende de week wordt aan vier onderzoeksprotocollen gewerkt die elk een ander thema en andere onderzoeksmethodiek beslaan, waardoor inzicht en vaardigheden zo breed mogelijk worden vergroot. ‘s Avonds worden de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd, waarbij zowel de cursisten als docenten en experts de onderzoeksprotocollen beoordelen en van kritiek voorzien in een prikkelende maar prettige sfeer.  Hierbij worden ook presentatie- en discussievaardigheden vergroot.

Daarnaast biedt de cursus de mogelijkheid voor cursisten om in ‘meet-the-expert’-sessies een eigen onderzoeksidee en/of -protocol te bespreken met de docenten en de statisticus. Ook is het mogelijk – mocht je nog geen concreet idee hebben – om te brainstormen over hoe je onderzoek zou kunnen opzetten binnen jouw werksituatie.

De docenten zijn psychiaters en zijn actief betrokken bij verschillende typen klinisch-psychiatrisch onderzoek: bijvoorbeeld klinische trials (RCTs), cohortstudies, epidemiologische studies, biologisch onderzoek (genetisch/neuroimaging) en kwalitatief onderzoek. Hierdoor wordt een brede introductie gegeven in de verschillende typen onderzoek, en de verschillende benaderingen en onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat cursisten een netwerk opbouwen van experts en collega’s met wetenschappelijke interesse.

Cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via dropbox.

 

Globale indeling – definitieve programma volgt

Zondag >> Aankomst om 17.00. Na een licht diner, om 19.30 een algemene inleiding door de cursusleider.

Maandag >> Na het ontbijt vanaf 9.00 drie inhoudelijke presentaties door docenten. Na de lunch van 14.00-15.00 een ‘meet the expert’-sessie en van 15.00-17.00 groepsgewijze uitwerking door de deelnemers van de protocollen. Na het diner een plenaire sessie van 20.00-22.00.

Dinsdag >> Na het ontbijt vanaf 9.00 drie inhoudelijke presentaties door docenten. Na de lunch van 14.00-15.00 een ‘meet the expert’-sessie en van 15.00-17.00 groepsgewijze uitwerking door de deelnemers van de protocollen. Na het diner een plenaire sessie van 20.00-22.00.

Woensdag >> Na het ontbijt vanaf 9.00 drie inhoudelijke presentaties door docenten. Na de lunch van 14.00-15.00 een ‘meet the expert’-sessie en van 15.00-17.00 groepsgewijze uitwerking door de deelnemers van de protocollen. Na het diner een plenaire sessie van 20.00-22.00.

Donderdag >> Na het ontbijt vanaf 9.00 drie inhoudelijke presentaties door docenten. Na de lunch van 14.00-15.00 een ‘meet the expert’-sessie en van 15.00-17.00 groepsgewijze uitwerking door de deelnemers van de protocollen. Uitgebreid diner en feestavond.

Vrijdag >> Na het ontbijt vanaf 10.00 de eindpresentaties van de protocollen door de deelnemers. Daarna een bespreking van de protocollen door de experts. Tot slot een evaluatie en lunch. Vertrek naar huis vanaf 13.30.