Informatie voor sponsors

Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) beoordeelt sponsoring Corsendonkcursus door farmaceutische industrie positief.

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een positief advies uitgebracht over de sponsoring van de Corsendonkcursus door de farmaceutische industrie. CGR is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Hierbij staat de Gedragscode geneesmiddelenreclame centraal. Er is een aantal farmaceutische industrieƫn die een financiƫle bijdrage leveren om de kosten van de Corsendonkcursus voor individuele deelnemers beperkt te houden.

Sponsoring door de farmaceutische industrie aan beroepsbeoefenaren zoals psychiaters en artsen die zich aanmelden voor de Corsendonkcursus is alleen toegestaan, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (deze voorwaarden zijn in te zien op: www.cgr.nl).

Het positieve advies van CGR over de sponsoring van de Corsendonkcursus betekent dat cursusleiders van en deelnemers aan de cursus met het accepteren van de sponsoring niet in overtreding zijn. Het positieve advies is gegeven omdat het aandeel van de sponsoren beperkt is, de sponsoren geen invloed hebben op het geboden cursusprogramma, er geen sociaal programma geboden wordt op basis van sponsorgelden, en het onderwijs in het doen van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie het hoofdaandeel van het intensieve cursusprogramma is.

Het advies van CGR is gebaseerd op het reglement van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame.