logo

NU INSCHRIJVEN

________________________________________________________________________________________________

Zondag
Aankomst om 17.00 uur. Na het diner is er om 19.30 een algemene introductie door de cursusleider.
Ma t/m do
‘s Ochtends vanaf 9:00, starten er drie inhoudelijke presentaties door docenten. Na de lunch vinden er eerst van 14:00 tot 15:00 uur ‘meet-the-expert’-sessies plaats die gevolgd worden door een groepsgewijze uitwerking door de deelnemers van de protocollen van 15.00 tot 17.00. Na het diner vindt er op maandag t/m woensdag een plenaire sessie van 20.00 tot 22.00 uur plaats. Op donderdag sluiten we af met een uitgebreid diner en feestavond.
Vrijdag
Na het ontbijt, vanaf 10.00 uur, presenteren de deelnemers hun protocollen, die door de experts worden gescoord. Tot slot een evaluatie en lunch. Vertrek naar huis vanaf 13.30.

 

DEFINITIEF PROGRAMMA VOLGT CURSUSMATERIAAL WORDT BESCHIKBAAR GESTELD VIA DROPBOX

 

_______________________________________________________________________________________________

NU INSCHRIJVEN

 

DOWNLOAD HET INSCHRIJFFORMULIER
OF MAIL NAAR SECRETARIAAT@CORSENDONKCURSUS.NL
BEPERKTE PLAATSEN BESCHIKBAAR

Design: studio-bridge.com | info@studio-bridge.nl